نشست «حضور زنان در عرصه‌ی عمومی»

تا آماده‌سازی ویدئوی کامل نشست، ۳ بخش زیر را تماشا کنید: